Postulaty IGGBN (w trakcie tworzenia)

  • Uporządkowanie rynku wynajmu krótkoterminowego w Polsce w sposób pozwalający skutecznie zlikwidować szarą strefę bez naruszania interesów nieskategoryzowanych obiektów noclegowych
  • Zmniejszenie ochrony nazwy Hotel, Pensjonat, Motel poprzez postawienie wyłącznie na kategoryzację obiektów, która wystarczająco zabezpiecza interesy obiektów spełniających wymagania kategoryzacji oraz pozwala na odróżnienie ich na rynku.
  • Program wsparcia dla małych, rodzinnych, nieskategoryzowanych obiektów noclegowych.
  • Zmniejszenie liczby klasyfikacji obiektów hotelarskich wg GUS do niezbędnego minimum
  • Podtrzymanie dotychczasowego wolnego rynku, bez licencji na prowadzenie działalności związanej z wynajmem
  • Zlikwidowanie opłat rtv dla obiektów noclegowych lub uzależnienie ich od obłożenia tak aby nie trzeba było ich ponosić gdy pokoje, apartamenty stoją puste
  • Zlikwidowanie opłat licencyjnych lub uzależnienie ich od wielkości obiektu, obłożenia
  • Zlikwidowanie zapisów w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nieprzystających do rzeczywistości
  • Dodatkowa promocja polskiej turystyki, w szczególności turystyki w małych miejscowościach.
  • Czasowe zmniejszenie obciążeń podatkowych pozwalające odbudować rynek noclegowy po ograniczeniach związanych z Covid-19

Jeśli uważasz, że powinniśmy ująć inne ważne kwestie istotne dla obiektów nieskategoryzowanych, prosimy o informację.