Zostań założycielem IGGBN. Decyduj o losie małych i średnich, nieskategoryzowanych obiektów noclegowych.

Masz dość braku wpływu na na to co się dzieje? Nie jesteś sam!

Wielu właścicieli obiektów noclegowych czuję potrzebę powołania Izby Gospodarczej, która chroniłaby ich interesy oraz pilnowała porządku prawnego w Polsce pozwalającego na niezakłócone działanie ich obiektów. Na rynku działają Izby Gospodarcze, które pilnują spraw hoteli i to one wpływają na ogłaszane akty prawne, niekoniecznie dobre dla mniejszych obiektów noclegowych. Wiele z postulatów Izb Hotelowych jest całkowicie sprzeczne z oczekiwaniami mniejszych przedsiębiorców. Dlatego zrodziła się potrzeba na powołanie Izby Gospodarczej, która będzie pilnować interesów mniejszych nieskategoryzowanych obiektów noclegowych.

Czasy w jakich Izba powstaje są bardzo trudne dla Nas wszystkich. To one jednak pokazały sprzeczność interesów Izb Hotelarskich w stosunku do reszty rynku. Widać było, że hotele (i nie tylko) działające w miastach ze względu na całkowity brak ruchu zagranicznego były zainteresowane wyłącznie pomocą od Państwa, co mocno blokowało postulaty o otwarcie obiektów oraz ich rzeczowe argumentowanie i uzasadnianie. Ucierpiały na tym obiekty w miejscowościach turystycznych, zwłaszcza duża rzesza małych, nieskategoryzowanych obiektów niezrzeszonych w żadnych Izbach Gospodarczych. Po prostu my, mali przedsiębiorcy nie mieliśmy na nic wpływu, a karty rozdawały przede wszystkim hotele.

Izba Gospodarcza Gestorów Bazy Noclegowej (IGGBN) w organizacji

Czego możesz oczekiwać zakładając z Nami IGGBN?

 • Reprezentowanie gestorów w rozmowach z rządem Rzeczpospolitej Polskiej
 • Wpływ na kształtowanie prawa w Polsce, prace nad projektami ustaw, zgłaszanie poprawek do ustaw (przeczytaj postulaty https://iggbn.pl/postulaty/ )
 • Współpraca z miastami oraz gminami w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska dla ruchu turystycznego w regionach
 • Współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego mająca na celu wywarcie nacisku w ważnych kwestiach dotyczących branży noclegowej
 • Pomoc i wsparcie prawne dla członków Izby
 • Reprezentowanie w sporach z Administracją Państwową
 • Przekazywanie ważnych informacji dotyczących zmian w prawie
 • Prowadzenie akcji informacyjnych skierowanych do gości/opinii publicznej
 • Doradztwo oraz szkolenia poprawiające wyniki sprzedaży

Do rejestracji IGGBN w KRS potrzebujemy tylko 100 chętnych właścicieli tzw. założycieli

Tylko 100 chętnych właścicieli potrzeba aby zacząć zmieniać rzeczywistość i mieć na to realny wpływ. Jak bardzo jest to Nam potrzebne przekonujemy się w czasie Covid-19, gdy nie mamy nie mamy wiele do powiedzenia. Spraw związanych z regulacją rynku jest dużo więcej i koniecznie trzeba zacząć działać w tym zakresie.

Co zrobiliśmy zanim zdecydowaliśmy się utworzyć Izbę Gospodarczą?

 • 4 Listopad 2020 – Akcja Bezpieczne rezerwacje w czasie Covid-19 mająca na celu zwiększenie zainteresowania rezerwacjami na odległe terminy. (https://www.bezpiecznerezerwacje.pl/)
 • 4 Styczeń 2021 – Akcja Bezpieczne noclegi w czasie Covid -19 mająca na celu informowanie opinii publicznej o braku badań dotyczących rzekomo zwiększonych zachorowań w obiektach noclegowych. (https://bezpieczne-noclegi.pl/)
 • Współpracowaliśmy przy organizowaniu akcji z organizacjami PSWK, PIH, SIG, LOT w Szklarskiej Porębie oraz osobami z branży hotelarskiej, turystycznej i burmistrzami miast. Szerokie kontakty z pewnością pomogą Nam na starcie.
 • Od kilku lat zrzeszamy obiekty w Grupie Poduszka (https://www.poduszka.pl/) aby zwiększyć konkurencyjność oraz między innymi umożliwić zwiększanie własnych rezerwacji w stosunku do platform rezerwacyjnych.
 • Z pomocą prężnie rozwijającej się grupy na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/noclegi.polska) informujemy o ważnych sprawach dla branży i mamy ciągły kontakt z właścicielami obiektów noclegowych. W trudnym czasie jaki dotknął branżę noclegową zanotowaliśmy ponad dwukrotny przyrost członków grupy.

Obejrzyj film dot. powołania Izby Gospodarczej Gestorów Bazy Noclegowej

Inicjatorami powołania Izby Gospodarczej Gestorów Bazy Noclegowej są właściciele obiektów. Możesz Nas spotkać na grupie Facebook https://www.facebook.com/groups/noclegi.polska

Wszelkich informacji na temat powołania Izby Gospodarczej Gestorów Bazy Noclegowej udzieli Gerard Grech tel. 508 356 246